Jak zbudować relację opiekun-pies?

Większość opiekunów psów dąży do tego, by ich podopieczny cieszył się życiem i korzystał ze stwarzanych możliwości – ciekawych spacerów, zabaw czy regenerującego wypoczynku. Do właściwego funkcjonowania w „ludzkim” świecie niezbędne jest jednak dobre porozumiewanie się ze swoim czworonogiem oraz wypracowanie takich form zachowania, które zapewnią mu bezpieczeństwo i wysoki komfort, a także nie będą uprzykrzały życia, zajmującemu się pupilem człowiekowi.

Najlepszym sposobem na uzyskanie szybkich i trwałych efektów jest wzięcie udziału w fachowo prowadzonym szkoleniu psów. Na warszawskich Bielanach można to zrobić, korzystając z oferty szkoły DOGadajcie się. Przekonajmy się, jakie elementy okażą się istotne w budowaniu porozumienia między psem a opiekunem.

Co odgrywa kluczową rolę w szkoleniu psów?

Wspólne życie z psem wymaga nauczenia się, w jaki sposób odczytywać przekazywane przez niego sygnały o przeżywanych emocjach. Konieczne będzie też wypracowanie jasnej metody komunikacji. Efektywne szkolenie psa będzie więc nauką komunikowania się z nim w sposób, który będzie zrozumiały dla obu stron. W trakcie szkolenia, poza nauką komunikacji, uczymy się również przydatnych w życiu codziennym, zachowań. 

Jak można budować poczucie bezpieczeństwa i zaufanie?

Podstawowym zadaniem opiekuna psa jest poświęcanie mu odpowiedniej ilości czasu i uwagi oraz dążenie do zaspakajania jego potrzeb. Istotne jest jednak nie tylko zapewnianie pupilowi wartościowego pożywienia, komfortowego schronienia i opieki weterynaryjnej, ale też budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. To z kolei możemy osiągnąć między innymi poprzez pielęgnowanie łączących nas więzi — zarówno na spacerach, jak i podczas zabaw czy w trakcie codziennych czynności.